Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
O nevlastních dětech a nevlastních rodičích
Autoři konstatují poměrně malý odborný zájem o situaci tzv. nevlastních rodin, tj. když se rodina rozpadá rozvodem nebo úmrtím jednoho z rodičů a pozůstalá matka či pozůstalý otec uzavřou nový rodinný svazek, takže dětem do života vstupuje nová dospělá osoba s funkcí rodinného vychovatele. Autoři poukazují na evoluční teoretické východisko a některé spojitosti demografické. Samotná terminologie traduje pejorativní pojetí nevlastního rodičovství. Uvedeny jsou problémové okruhy, které v daném případě vstupují v složitou interakci: pohlaví a věk dětí a jejich nových rodičů, co předcházelo ustavení nové rodiny, legální povaha nového svazku, vnější okolnosti, motivace a osobnostní rysy nových partnerů.
Klíčová slova: nevlastní rodiče, nevlastní děti, rodina, evoluční teorie, duševní zdraví
Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk (2000). O nevlastních dětech a nevlastních rodičích. Československá psychologie, 44(3), 193-201.

Abstract not available.
Keywords: foster-parents, foster-children, family, evolution theory, mental health