Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Pražská metoda deskripce chování novorozence: Analýza struktury chování matky a novorozence při kojení
Při analýze chování matek a novorozenců při kojení hodnoceného Pražskou metodou deskripce chování novorozence třikrát opakovaným měřením se ve 2. měření projevily odchylné vzorce chování matek v oblasti sociální podpory čtrnáctidenních novorozenců při kojení. To ovlinilo jak chování novorozenců, tak strukturu stupnic u tohoto měření. Přesto se však chování matek 14 denních novorozenců celkové podobá spíše chování matek 30 denních novorozenců, než chování matek v porodnici.
Definování stupnic škál II. části Pražské metody autorka považuje za vhodné pro hodnocení chování při kojení. Psychometrické vlastnosti této části metody za zcela uspokojivé nepovažuje. Přesto lze za pozitivní považovat: (a) zvyšující se průměry všech stupnic s věkem dítěte, (b) klesající rozptyl u stupnic chování matky, (c) zvyšující se rozptyl mezi chováním třídenních a třicetidenních novorozenců, (d) skutečnost, že distribuce hrubých skórů všech stupnic je sice mírně zešikmená, ale nevykazuje výrazné odchylky od normality. Kvartilové lokální normy chování matek a novorozenců při kojení pro 3, 14 a 30 denní novorozence a jejich matky mohou sloužit pro porovnání výsledků jednotlivého vyšetření s výsledky popsaného souboru.
Klíčová slova: hodnocení, chování při kojení, matky, novorozenci
Šulcová, Eva (2000). Pražská metoda deskripce chování novorozence: Analýza struktury chování matky a novorozence při kojení. Československá psychologie, 44(3), 247-265.

Abstract not available.
Keywords: evaluation, behaviour, mothers, new-borns