Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci
Cílem této studie byla explorace sebehodnocení hráčů počítačových her. Výzkum byl proveden na souboru hráčů (A ´76, věk 14 - 19), kteří splňovali dvě podmínky: a) čas věnovaný hraní počítačových her týdně (minimální počet hodin týdně: 7), b) délka zájmu o počítačové hry (minimální délka zájmu: 1 rok). Ke sledování sebehodnocení byla použita Rosenbergova škála sebehodnocení. Úroveň sebehodnocení hráčů našeho souboru se pohybuje nad středovou hodnotou škály odpovědí. Mezi skupinami hráčů věnujícími hraní rozdílné množství hodin týdně lze identifikovat odlišnosti v sebehodnocení. Úroveň sebehodnocení klesá s časem věnovaným hraní počítačových her týdně. Ve struktuře sebehodnocení hráčů počítačových her jsme objevili určité podobnosti se strukturou sebehodnocení štředoškoláků i vysokoškoláků.
Klíčová slova: sebehodnocení, počítačové hry, adolescence
Vaculík, Martin (2000). Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, 44(3), 279-286.

Abstract not available.
Keywords: self-esteem, computer games, adolescence