Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Retrospektiva, současnost a perspektivy psychologie zdraví
Práce poskytuje přehled o vzniku, východiscích a vývoji psychologie zdraví ve světě a u nás. Představuje předmět psychologie zdraví, základní modely, aktuální témata, problémové okruhy a vymezuje vztahy psychologie zdraví k příbuzným oborům. Informuje o odborných společnostech, hlavních představitelích, periodikách a aktivitách souvisejících s tímto oborem.
Klíčová slova: psychologie zdraví, východiska, současné trendy
Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva (2000). Retrospektiva, současnost a perspektivy psychologie zdraví. Československá psychologie, 44(4), 309-317.

Abstract not available.
Keywords: health psychology, starting points, recent trends