Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Položková analýza některých subtestů české verze inteligenčního testu WISC III UK
Cílem výzkumu bylo ověřit vhodnost českého překladu verbální části (rsp. čtyř subtestů) inteligenčního testu WISC III pro populaci českých dětí. Ukázalo se, že ve všech čtyřech verbálních subtestech (Vědomosti, Podobnosti, Slovník, Porozumění) neodpovídá seřazení položek v jednotlivých subtestech původnímu záměru testu řadit je se stoupající obtížností.
Některá podnětová slova či sociální situace uvedené v překladu testu jsou pro českou populaci dětí stěží srozumitelné.
Klíčová slova: WISC III, test inteligence, verbální subtesty, osmileté děti
Sejrková, Elen (2000). Položková analýza některých subtestů české verze inteligenčního testu WISC III UK . Československá psychologie, 44(4), 339-346.

Abstract not available.
Keywords: WISC III UK, intelligence test, verbal subtests, eight-years old children