Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Změny v kvalitě života nemocných epilepsií v období 1980 - 1998
Česká metoda Dotazník spokojenosti a frustrace (DSF) byla použita u celkem 450 nemocných (233 mužů, 217 žen).
Jsou předloženy výsledky ve 24 jednotlivých oblastech života a výsledky průměrné frustrace. Jsou srovnány hodnoty před a po 17. listopadu 1989, tj. po zásadní změně sociálního uspořádání. Uvedeny jsou dále některé postupné změny podle dílčích časových úseků.
Přes určité diference po změně společenského režimu základní hodnoty frustrace jsou po celé sledované období 19 let stále vysoké a nepochybně odrážejí trvale obtížnou psychologickou a sociální situaci řady nemocných.
Před změnou společenského režimu (238 osob) byla větší frustrace v kulturním vyžití a v kvalitě služeb. Naopak, po 17. 11.1989 (212 osob) je větší frustrace v pracovních možnostech, zabezpečení dětí, v hodnocení duševního i tělesného zdraví, v úrovni sociální a zdravotní péče, v životní spokojenosti a v průměrné životní frustraci.
Při srovnání podle pohlaví jsou ženy významně více frustrovány v položce "soulad v rodině". Jinak nebyl mezi pohlavími zjištěn žádný rozdíl, zatímco u pacientů sledovaných v letech 1980 až 1981 byly četné podstatné diference.
Použitá metoda (DSF) se autorům již dříve osvědčila při posuzování validity a reliability metod určených speciálně pro nemocné epilepsií (WPSI, ESI-řř) a je využívána i při ověřování psychometrických parametrů metod QOLIE-89, QOLIE-31 a QOLIE-10.
Klíčová slova: epilepsie, kvalita života, Dotazník spokojenosti a frustrace
Preiss, Jan - Haas, Tomáš (2000). Změny v kvalitě života nemocných epilepsií v období 1980 - 1998. Československá psychologie, 44(4), 355-364.

Abstract not available.
Keywords: epilepsy, quality of life, Questionnaire of satisfaction and frustration (DSF)