Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Indikátory impulsivní agrese
V článku jsou uvedeny výsledky výzkumu iritability a náchylnosti k emocionálním reakcím, jež byly konceptualizovány jako osobnostní indikátory impulsivní agrese. Škály pro měření těchto indikátorů byly vyvinuty G. V. Caprarou. Ve studii je ověřována jejich česká verze. Výzkum potvrdil dobrou reliabilitu a obsahovou validitu obou škál a jejich jednofaktorovou strukruru.
Klíčová slova: indikátory impulsivní agrese, iritabilita, náchylnost k emocionálním reakcím
Čermák, Ivo - Klimusová, Helena (2000). Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie, 44(5), 424-432.

Abstract not available.
Keywords: indicators of impulsive aggression, irritability, emotional susceptibility