Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Wadův test (test pro zjišťování lateralizace řeči a predikci poruch paměti u epileptiků)
Wadův test je zkouška, která se používá v epileptologických centrech po celém světě u pacientů před plánovaným neurochirurgickým řešením temporálních epilepsií. Jeho podoba se na různých pracovištích liší a jeho hodnocení závisí zejména na zkušenosti neuropsychologa. Hlavním cílem zkoušky je lateralizace řeči a predikce deficitů v mnestických schopnostech. Rozšíření praktických zkušeností s Wadovým testem je přínosem pro českou neuropsychologii a epileptologii.
Klíčová slova: Wadův test, epilepsie, paměťové schopnosti, kognitivní schopnosti
Javůrková, Alena (2000). Wadův test (test pro zjišťování lateralizace řeči a predikci poruch paměti u epileptiků). Československá psychologie, 44(5), 439-443.

Abstract not available.
Keywords: WADA test, epilepsy, memory functions, cognitive abilities