Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
"Common sense" a psychologické teorie
Autoři analyzují možnosti metodologického využití "common sense" ve vědecké psychologii. Využívají "common sense" jako nástroje kritického hodnocení teorií založených na experimentálním přístupu, což demonstrují na analýze tří vybraných teorií agrese. Rovněž naznačují, jak může "common sense" pomoci při tvorbě nových vědeckých teorií. Jejich snahou je představit "common sense" jako spolehlivou metodu vědeckého poznání, jejíž cílené využití při tvorbě nových hodnocení existujících vědeckých psychologických teorií je velmi užitečné.
Klíčová slova: zdravý rozum, psychologické teorie, teorie agrese
Šikl, Radovan - Čermák, Ivo (2000). "Common sense" a psychologické teorie. Československá psychologie, 44(5), 444-450.

Abstract not available.
Keywords: common sense, psychological theories, theories of aggression