Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Rané evropské ohlasy Purkyňových "Příspěvků k poznání zraku ze subjektivního hlediska"
Článek pojednává o přijetí Purkyňových "Příspěvků k poznání zraku ze subjektivního hlediska" v soudobých evropských recenzích a komentářích. Purkyňovy "Příspěvky" byly velmi příznivě přijaty.
Klíčová slova: dějiny psychologie, dějiny české psychologie
Brožek, Josef - Hoskovec, Jiří (2000). Rané evropské ohlasy Purkyňových "Příspěvků k poznání zraku ze subjektivního hlediska". Československá psychologie, 44(5), 471-473.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, history of Czech psychology