Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychosociální stres žen: Přehled současných poznatků
Práce poskytuje přehled poznatků současného světového písemnictví o psychosociálním stresu žen. Zabývá se celkovým pracovním zatížením žen a nároky, které na ně kladou mohočetné role. Srovnává poznatky o reakcích žen a mužů na stresory a zmiňuje se o rozdílech ve zvládání stresu. Zachycuje specifické problémy, se kterými se ženy setkávají v zaměstnání. Pozornost je věnována ženám v řídících funkcích, ženám s profesní kariérou a problematice zdraví žen.
Klíčová slova: stres žen, celkové pracovní zatížení, mnohočetné role, zdraví žen
Šolcová, Iva (1996). Psychosociální stres žen: Přehled současných poznatků. Československá psychologie, 40(3), 237-247.

Abstract not available.
Keywords: women´s stress, total work load, multiple roles, women´s health