Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Vzpomínka na profesora Hanuše Papouška (9.9.1922-5.5.2000)
Při příležitosti nedávného úmrtí prof. MUDr. H. Papouška, DrSc., autoři pojednávají o jeho významu v dějinách psychiatrie, psychologie a zvláště vývojové psychologie. Analýza Papouškova díla je životopisně zakotvena, pozornost je mj. věnována i přínosu jeho prací pro poznání psychologických zákonitostí v raném věku dítěte a kontaktům s Ústavem pro péči o matku a dítě.
Klíčová slova: dějiny psychologie, česká psychologie, vývojová psychologie
Dittrichová, Jaroslava - Komárek, Vladimír (2000). Vzpomínka na profesora Hanuše Papouška (9.9.1922-5.5.2000). Československá psychologie, 44(6), 546-549.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, the Czech psychology, developmental psychology