Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Transformační proces v České republice a manželské vztahy
V důsledku transformačního procesu v České republice prožívají rodiny stres. Studie prokázala, že rodinné vztahy ovlivňují rozsah dopadu ekonomického tlaku na stabilitu rodiny. Výzkum probíhal v letech 1994 - 1996 (tři šetření); data byla získána od 740 domácností. Výpovědi manželů jsou zpracovány odděleně. Ekonomický tlak iritoval manželské páry v roce 1994, což se následně projevilo v problémovém chování a hostilitě vůči partnerovi v roce 1995, a to pouze u mužů. Nestabilita manželství byla u mužů v roce 1996 ve vztahu s hostilitou jejich manželek; u žen souvisela s problematickým chováním jejich mužů.
Klíčová slova: transformační proces, manželské vztahy, ekonomický stres
Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick O. - Pechačová, Zdeňka (2001). Transformační proces v České republice a manželské vztahy. Československá psychologie, 45(1), 55-68.

Abstract not available.
Keywords: transformation process, marital relations, economical stress