Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Pozitivní psychologie: Důvod k zamyšlení i výzva
Studie seznamuje s historickými kořeny a současným stavem tzv. pozitivní psychologie. Upozorňuje na skutečnost, že v psychologii (podobně jako kdysi v lékařství) dochází ke změně paradigmatu, k většímu zájmu o zdraví, subjektivní pohodu, o kladné aspekty lidského života. Mapuje přínosy a rizika psychologie založené na negativním paradigmatu. Autor dále přechází k výkladu o pozitivní psychologii a detailněji popisuje nové oblasti bádání na úrovni jednotlivce, sociálních skupin i populací. Přibližuje 5 hlavních bodů programu pozitivní psychologie. Odlišnější způsob uvažování ilustruje na příkladu pozitivních osobnostních vlastností a empirického zkoumání pomocí dotazníku Wellsprings of Quality of Life. Zvláštní oddíl je věnován publikacím s pozitivně psychologickým zaměřením, které vznikly v Československu a v obou následnických státech po roce 1990. Další oddíl předkládá údaje o pocitu štěstí jak u dospělých obyvatel České republiky (1991, 1999), tak u dětí (1999). Závěrečný oddíl se zamýšlí nad limity pozitivní psychologie.
Klíčová slova: pozitivní psychologie, humanistická psychologie, zdraví, subjektivní pohoda, štěstí
Mareš, Jiří (2001). Pozitivní psychologie: Důvod k zamyšlení i výzva. Československá psychologie, 45(2), 97-117.

Abstract not available.
Keywords: positive psychology, humanistic psychology, health, subjective well-being, happiness