Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické aspekty spirituality
V súvislosti so zvýšeným záujmom o spiritualitu sa na základe zahraničnej literatúry rozoberá vzťah religiozity a spirituality, jako aj niektoré prístupy filozofie a teológie k spiritualite. Poukazuje sa na značne široké a nejednotné vymedzenie spirituality a na doterajšie psychologické prístupy k tejto problematike.
Klíčová slova: spiritualita, religiozita, spirituální vývoj
Stříženec, Michal (2001). Psychologické aspekty spirituality. Československá psychologie, 45(2), 118-126.

Abstract not available.
Keywords: spirituality, religiosity, spiritual development