Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nezaměstnanost a zdraví
Nezaměstnanost, na kterou se váží sociální, psychické, behaviorální a zdravotní problémy, nemůže být (z lidských, ale i ekonomických důvodů) pokládána pouze za osobní věc, starost či stav jednotlivce, ale za závažný sociální problém, jehož adekvátní řešení je v zájmu celé společnosti. Nezaměstnanost vytváří nerovnosti v podmínkách a vede k nespravedlnosti, kterou je potřeba odstranit. Po více než deseti letech transformace společnosti je problematika nezaměstnanosti stále aktuálnější i u nás. Stať poskytuje přehled o současných poznatcích a hypotézách o vztahu nezaměstnanosti a zdraví a zabývá se vybranými moderujícími a protektivními faktory, které do tohoto vztahu vstupují.
Klíčová slova: nezaměstnanost, zdraví, moderující faktory, protektivní faktory
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (2001). Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, 45(2), 127-134.

Abstract not available.
Keywords: unemployment, health, moderating factors, protective factors