Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli
Cílem této studie byla explorace vztahů hráčů počítačových her s rodiči a vrstevníky. Výzkum byl proveden na souboru hráčů (N = 76, věk 14 až 19), kteří splňovali dvě podmíny: a) čas věnovaný hraní počítačových her týdně (minimální počet hodin týdně - 7), b) délka zájmu o počítačové hry (minimální délka zájmu - 1 rok). Hráči počítačových her vnímají rodiče jako zdroj pomoci a podpory. Registrují projevy rodičovské lásky. V intimní oblasti se svým rodičům příliš nesvěřují. Se svými rodiči vstupují do konfliktů zřídka. Podstatnou složkou vztahů hráčů s vrstevníky jsou aktivity volného času. Přátelé jsou vnímáni jako zdroj opory a pomoci. Se svými pocity a tajemstvími se respondenti více svěřují přátelům než rodičům. Struktura vztahů s rodiči je tvořena třemi složkami - soudržnost, důvěrné přijetí, odmítání. Strukturu vztahů s přáteli tvoří také tři komponenty - podpora, přijetí, odstup.
Klíčová slova: rodiče, vrstevníci, počítačové hry, adolescence
Vaculík, Martin (2001). Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli. Československá psychologie, 45(2), 143-151.

Abstract not available.
Keywords: parents, peers, computer games, adolescence