Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) o vnímání
Článek je věnován přínosu německého přírodovědce Hermanna von Helmholtze k lepšímu pochopení zrakového a sluchového vnímání. Helmholtzova tvorba vzniká v období kulminujícího zájmu přírodovědců o povahu psychických procesů a prvních experimentálních výzkumů vnímání. Autor se pokouší Helmholtzovo dílo nahlížet v historickém kontextu a zároveň referuje o těch moderních výzkumech, které byly věnovány stejnému okruhu problémů. Důraz je v článku kladen zejména na ty z jeho koncepcí a teorií, které determinovaly další vývoj studia smyslového vnímání.
Klíčová slova: empirismus - nativismus, experimentální výzkum vnímání, Učebnice fyziologické optiky
Šikl, Radovan (2001). Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) o vnímání. Československá psychologie, 45(2), 166-178.

Abstract not available.
Keywords: empirism - nativism, experimental approach to perception, Treatise on physiological optics