Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Neuropsychologické vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou
Cílem článku je seznámení s obsahem neuropsychologického vyšetření u roztroušené sklerózy, které by mělo obsahovat hodnocení intelektoých a mnestických schopností, pozornosti, schopnosti učení se, psychopatologie osobnosti, míry deprese, zhodnocení psychosociálních aspektů a kvality života s roztroušenou sklerózou. Dále jsou v článku popsány charakteristiky kognitivních deficitů u pacientů s roztroušenou sklerózou a nejčastěji používaná neuropsychologická diagnostika. Souhrnné informace v komplexním pojetí mají upozornit na význam neuropsychologického vyšetření, které by mělo být součástí neurologické diagnostiky a terapie.
Klíčová slova: kognitivní schopnosti, mnestické schopnosti, roztroušená skleróza
Javůrková, Alena (2001). Neuropsychologické vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou. Československá psychologie, 45(3), 208-215.

Abstract not available.
Keywords: cognitive abilities, mnestic abilities, multiple sclerosis