Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické modely etiologie parafilií
Autor podává přehled současných behaviorálních, psychoanalytických a psychopatologických (psychodynamických) modelů etiopatogeneze parafilií. Domnívá se přitom, že psychologické faktory hrají v etiologii sexuálních deviací spíše patoplastickou roli, modifikující sexuálně nekonformní chování na základě vrozených dispozic.
Klíčová slova: parafilie, etiologie, psychologické příčiny
Weiss, Petr (2001). Psychologické modely etiologie parafilií. Československá psychologie, 45(3), 216-225.

Abstract not available.
Keywords: paraphylia, etiology, psychological causation