Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Specifika elektronické komunikace
Cílem studie je přiblížit výsledky vybraných prací, výzkumů a způsob uvažování o tématu elektronické komunikace. Studie se zabývá především vnímáním sebe sama a vlastní identity v elektronické komunikaci, popisem internetu jako prostředí bez zábran, percepcí v komunikaci prostřednictvím e-mailu ve srovnání s komunikací tváří v tvář a jazykovými prostředky elektronické komunikace.
Klíčová slova: elektronická komunikace, komunikace prostřednictvím e-mailu, komunikace tváří v tvář
Šmahel, David (2001). Specifika elektronické komunikace. Československá psychologie, 45(3), 252-258.

Abstract not available.
Keywords: electronic communication, e-mail communication, face to face communication