Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Atribuční charakteristiky zdůvodnění morálních dilemat
U 309 adolescentů, středoškolských studentů, jsme zjišťovali souvislost mezi rozhodováním jedince a zdůvodněním jeho rozhodnutí v situaci, která vyvolává morální dilema, a těmi charakteristikami procesu reprezentace, které určují přisuzování (atribuci) příčin proběhlým situacím, nebo kauzálních vazeb v plánu jednání subjektu v budoucích situacích. Použili jsme dilema týkající se potratu s osmi alternativami zdůvodnění rozhodnutí, čtyřmi pro a čtyřmi proti potratu. Obecnou míru externality - internality jsme zjišťovali pomocí dotazníku ASQ.
Výsledky potvrdily naše očekávání, ovšem souvislost s mírou externality - internality jsme zjistili překvapivě pouze u důvodů pro potrat. Rozdíly mezi pohlavími lze částečně přičíst různé míře významnosti situace a jednotlivých důvodů pro muže a ženy. Zjistili jsme, že s nárůstem externality u mužů narůstá odmítání dítěte jako možné příčiny budoucích neúspěchů. U žen jsme naopak zjistili, že s narůstající externalitou stoupá souhlas se zdůvodněním potratu obavami z obviňování dítěte za budoucí neúspěchy. S nárůstem internality u žen stoupá souhlas se zdůvodněním neschopnosti uspokojit potřeby dítěte.
Podle očekávání muži s vyšší úrovní internality souhlasili více s odůvodněním potratu vyjadřujícím princip autonomie v rozhodování.
Klíčová slova: morální usuzování, atribuce, adolescent
Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr (2001). Atribuční charakteristiky zdůvodnění morálních dilemat. Československá psychologie, 45(3), 270-280.

Abstract not available.
Keywords: moral reasoning, attribution, adolescent