Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Faktorová struktura 24 položkové formy dotazníku EPQR-A
Psychometrické vlastnosti 24 položkového Eysenckova dotazníku osobnosti EPQR-A byly ověřované v českém kontextu na podkladě dat získaných od 3565 osob ve věkovém intervalu 14 - 79 let. Explorační a konfirmační faktorová analýza přinesla podporu pro předpoklad jednodimenzionality stupnic Extraverze, Neuroticismu a L-škály. Škála Psychoticismu vyžaduje nepochybně revizi. Vliv pohlaví a věku na stupnice byl sice statisticky významný, ale z klinického hlediska zanedbatelný. Stupnice E, N a L verze EPQR-A lze doporučit pro nomotetické studie, kde výzkumný kontext nedovoluje použití plné verze nástroje.
Klíčová slova: EPQR-A, konfirmační faktorová analýza
Kožený, Jiří (2001). Faktorová struktura 24 položkové formy dotazníku EPQR-A. Československá psychologie, 45(4), 289-301.

Abstract not available.
Keywords: EPQR-A, confirmatory factor analysis