Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Viktimologické aspekty sexuální delikvence
Práce je shrnutím dosavadních poznatků o charakteristikách obětí tří nejčastějších druhů sexuálních trestných činů - sexuálních agresí, sexuálních zneužití a exhibic; dále pojednává o zkušenostech žen, mužů a dětí s uvedenými druhy deliktů v obecné populaci i o možných následcích traumatizace na psychickou i tělesnou integritu obětí.
Klíčová slova: sexuální delikty, oběti, charakteristiky, následky
Weiss, Petr (2001). Viktimologické aspekty sexuální delikvence. Československá psychologie, 45(4), 302-310.

Abstract not available.
Keywords: sexual crime, victims, characteristics, consequences