Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Dvojčata, interakce heredity, biosociálních handicapů a stylů rodinné výchovy
Bylo zjištěno, že matky dvojvaječných dvojčat většinou charakterizují jedno z nich jako celkově problémové, kdežto jednovaječná dvojčata se matkám zpravidla jeví obě jako bezproblémová. To nasvědčuje tomu, že rozdíly mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty jsou dány nejen hereditou, ale zároveň také celkovou problémovostí (podle matčina posouzení), která pravděpodobně je ovlivněna i jinými podmínkami než hereditou. Dosavadní kvantitativní výzkumy dvojčat nepřihlížely k této skutečnosti, a proto pravděpodobně poněkud nadhodnocovaly úlohu heredity ve formování vlastností osobnosti. Z proměnných, o kterých jsme předpokládali, že by mohly indikovat biosociální handicap dítěte, vykazuje relativně nejtěsnější vztah k vlastnostem osobnosti dítěte matčino vyjádření o celkové problémovosti dítěte. Kazuistiky podrobně naznačily některé dílčí údaje o vzájemných vztazích mezi hereditou, biosociálními handicapy a stylem rodinné výchovy, což může být námětem pro další výzkum.
Klíčová slova: dvojčata, dědičnost, biosociální handicap, styly rodinné výchovy
Čáp, Jan - Drábková, Hana jun. (2001). Dvojčata, interakce heredity, biosociálních handicapů a stylů rodinné výchovy. Československá psychologie, 45(4), 338-346.

Abstract not available.
Keywords: twins, heredity, bio-social handicap, family parenting styles