Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Lidská mysl, mozek a vnější prostředí
řešení psycho-fyzického problému.
Klíčová slova: psycho-fyzický problém, interakcionismus, paralelismus, mentální kauzace, kognitivní příprava akcí, znaky a významy, systém mentálních komponent
Brichcín, Milan (1996). Lidská mysl, mozek a vnější prostředí. Československá psychologie, 40(4), 273-292.

Abstract not available.
Keywords: psycho-physical problem, interactional dualism, paralelism, mental causation, cognitive anticipation of actions, signs and meanings, systém of mental components