Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Autenticita v psychologii a psychoterapii
O autenticitu v psychologickém slova smyslu se zajímáme v souvislosti s identitou člověka a také proto, že patří mezi účinné faktory psychoterapie. Pracovně ji lze vymezit jako komplexní psychologickou proměnnou a stálejší charakteristiku osobnosti. Vyjadřuje stupeň, jímž je člověk subjektivně "sám sebou" a zároveň do jaké míry je jeho projev vůči okolí ve shodě s touto charakteristikou. Ve výzkumu používáme pro autenticitu výraz kongruence. Kongruence znamená, že projev jedince (vůči okolí i vzhledem k sobě) není v rozporu s jeho sebepojetím. V rámci psychoterapeutického procesu vede vhodně autentický projev terapeuta m.j. k uvolnění spontaneity pacienta a k nárůstu autenticity v projevu nemocného. Duševně zdravý člověk je především autentický a autonomní, vede smysluplný život a řídí se při rozhodování hlavně vlastní zkušeností. Psychodiagnosticky zachycujeme autenticitu přímo, pomocí klinických metod (zvláště rozhovorem), nepřímo pak zejména přes sebepojetí a přítomné inkongruence. V rámci psychoterapeutického procesu patří posuzovací škály mezi hlavní nástroje, jimiž uchopujeme autenticitu.
Klíčová slova: autenticita, duševní zdraví, humanistická psychologie, kongruence, sebepojetí, svoboda, účinné faktory psychoterapie, výzkum psychoterapie
Vymětal, Jan (2001). Autenticita v psychologii a psychoterapii. Československá psychologie, 45(5), 408-416.

Abstract not available.
Keywords: authenticity, congruence, effective factors of psychotherapy, freedom, humanistic psychology, mental health, person-centered therapy, research in psychotherapy, self-concept