Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Pachatelé sexuálních agresí
Autor podává přehled psychopatologických a sexopatologických poznatků týkajících se parafilních i neparafilních pachatelů sexuálních agresí. Zaměřuje se na charakteristiku frotérství, tušérství, patologické sexuální agresivity a agresivního sadismu, které považuje za hlavní poruchy sexuální motivace predisponující k násilnému sexuálnímu chování.
Klíčová slova: sexuální agrese, parafilie, pachatelé
Weiss, Petr (2001). Pachatelé sexuálních agresí. Československá psychologie, 45(5), 417-427.

Abstract not available.
Keywords: sexual aggression, paraphilia, offenders