Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Teorie odpovědi na položku
Článek srovnává základní principy klasické teorie testů (CTT) a teorie odpovědi na položku (IRT). Hlavní důraz je kladen na představení modelů IRT a jejich výhod při tvorbě testových metod. Srovnání CTT a IRT se soustřeďuje na otázky vztahu položky a celého testu, vlastností položek, reliability a přesnosti měření a možností interpretace výsledků testování.
Klíčová slova: teorie odpovědi na položku, klasická teorie testů, charakteristická křivka položky, reliabilita
Urbánek, Tomáš - Šimeček, Michal (2001). Teorie odpovědi na položku. Československá psychologie, 45(5), 428-440.

Abstract not available.
Keywords: item response theory, classical test theory, item characteristic curve, reliability