Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Kritické přivítání diskurzivní psychologie
Stať vznikla jako zevrubná recenze knihy Harré a Gilletta, která je v českém a slovenském kontextu prvním knižním překladem z oblasti diskurzivní psychologie. Zcela v intencích soudobé kritické a rovněž diskurzivní psychologie je kniha uvítána kriticky. Zo nemá nikterak umenšit její inspirativní vliv na možné - a tolik potřebné - metavědní diskuse psychologů u nás. Naopak. Kromě zevrubné informace o probíraném díle zde čtenář najde náznak diskuse nad diskurzivní psychologií. Jako možné směry a témata do diskuse nad novým paradigmatem, které autoři teorie diskurzu zastávají, autor nabízí: přesah hranic psychologie, problém jazyka používaného diskurzivními autory, některá historická zjednodušení v této teorii a příliš vehementní náhrada jednoho paradigmatu druhým.
Klíčová slova: diskurz, transdisciplinární, jazyk
Vybíral, Zbyněk (2001). Kritické přivítání diskurzivní psychologie. Československá psychologie, 45(6), 526-536.

Abstract not available.
Keywords: discourse, trans-disciplinary, language