Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Je třeba (a možno) chránit psychodiagnostické metody? A jak?
V souvislosti s rozvojem volného přístupu k informacím dochází k tomu, že se řada poznatků o psychodiagnostických metodách dostává i mezi laickou veřejnost. Cílem sdělení je upozornit na některé negativní i pozitivní důsledky této skutečnosti.
Klíčová slova: psychodiagnostické metody, ochrana, laické osoby
Šiška, Emil (2001). Je třeba (a možno) chránit psychodiagnostické metody? A jak?. Československá psychologie, 45(6), 537-539.

Abstract not available.
Keywords: psychodiagnostic methods, protection, lay persons