Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Abraham H. Maslow - zakladatel humanistické psychologie
Autoři shrnují základní životopisná data A. H. Maslowa, jeho rané i pozdější práce a osobní život. Zaměřují se na pochopení jeho profesního vývoje z pohledu Maslowovy osobnosti. Zdůrazňují význam zakladatele humanistické psychologie.
Klíčová slova: A. H. Maslow, humanistická psychologie
Preiss, Marek - Vacíř, Karel (2001). Abraham H. Maslow - zakladatel humanistické psychologie. Československá psychologie, 45(6), 540-544.

Abstract not available.
Keywords: A. H. Maslow, humanistic psychology