Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologie barev: Prožívání barev a jejich preference
Vzhledem k tomu, že poslední studie zabývající se výzkumem na poli psychologie barev byla uveřejněna v Československé psychologii v roce 1968, autorka se pokusila stručně shrnout dosavadní směry zkoumání psychologie barev a z nich vyplývající poznatky. Studie se zabývá především prožitkovou kvalitou barev, tedy vztahem barev k pocitům a ladění.
Dva základní směry výzkumu barevných preferencí se týkaly ověřování základních teoretických problémů preference barev, později převažuje výzkum v oblasti psychodiagnostických testů.
Bylo stanoveno obecné pořadí preferencí barev, avšak v podmínkách vysoké interindividuální variability. Při zkoumání vztahu preferencí k emocím bylo zjištěno, že prožitek barvy v dané situaci je podmíněn osobností a laděním. Při využití barev jako psychodiagnostické pomůcky se osvědčily asociace k barvám, mapující vazby mezi barvou a psychických obsahem. Poznatky psychologie barev umožňují využití individuálních reakcí na barvy jako základní psychodiagnostické metody ke zjišťování afektivity.
Klíčová slova: psychologie barev, prožívání barev, preference barev
Veverková, Lada (2002). Psychologie barev: Prožívání barev a jejich preference. Československá psychologie, 46(1), 44-54.

Abstract not available.
Keywords: colour psychology, colours experiencing, colours preference