Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii
Štúdia pojednáva o metóde obsahovej analýzy predovšetkým jako o kvalitatívnej metóde, a to v kontexte širších metodologických otázok (karteziánska vs. hegeliánska paradigma, pozitivizmus vs. fenomenologický prístup). Poukazuje na možnosti jej využitia v psychológii, najmä v oblasti výskumu komunikácie. Táto oblasť je výskumne zanedbávaná tak v dosledku prevládajúcej pozitivistickej paradigmy, ako aj v dosledku malej oboznámenosti s kvalitatívnou metodológiou.
Klíčová slova: sociální psychologie, obsahová analýza, komunikace, kvalitativní metodologie
Plichtová, Jana (1996). Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Československá psychologie, 40(4), 304-314.

Abstract not available.
Keywords: social psychology, content analysis, communication, qualitative methodology