Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech
Cílem této studie byla deskripce psychosociálních charakteristik on-line komunikace na internetu prostřednictvím chatů. Výzkumný soubor tvořilo 68 vysokoškolských studentů ve věku 18-30 let, kteří vyhovovali podmínce pro zařazení do výzkumu - pravidelná účast při komunikaci on-line na tzv. chatech. Byly zkoumány obecné charakteristiky týkající se komunikace on-line (frekvence návštěv chatu, délka pobytu na chatu, místo přístupu na internet, počet navštěvovaných diskusních kanálů) i specifičtější oblasti této komunikace (anonymita, přátelství, motivace k on-line komunikaci). Chat je především místem zábavy, odreagování a odpočinku. Je také důležitým místem pro navazování a udržování sociálních kontaktů. Anonymita je faktorem ovlivňujícím komunikaci ve virtuálním světě. Vztahy ve virtuálním světě jsou označovány za méně skutečné než vztahy ve světě reálném.
Klíčová slova: internet, komunikace, přátelské vztahy, anonymita
Dušková, Monika - Vaculík, Martin (2002). Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech. Československá psychologie, 46(1), 55-63.

Abstract not available.
Keywords: internet, communication, friendship, anonymity