Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Arthur Schopenhauer - Filosofie pesimismu jako léčebný prostředek deprese
Dílo německého filosofa Arthura Schopenhauera (1788 - 1860) představuje vyvrcholení filosofie útěchy, založené původně antickými stoiky. Schopenhauerova filosofie je značně pesimistická a někteří životopisci se domnívají, že pesimismus byl podmíněn autorovým depresivním onemocněním. V takovém případě mohla být jeho filosofie rovněž pokusem o samoléčení. Na základě shrnutí filosofova života a hlavních myšlenek díla jsou v článku vyvozovány paralely k psychoterapeutickému myšlení 20. století. Myšlenková spřízněnost je nalézána s některými body psychologické teorie S. Freuda, A. Ellise, A. Becka a V. E. Frankla.
Klíčová slova: deprese, pesimismus, temperament, psychoterapie
Hrdlička, Michal (2002). Arthur Schopenhauer - Filosofie pesimismu jako léčebný prostředek deprese. Československá psychologie, 46(1), 75-82.

Abstract not available.
Keywords: depression, pessimism, temperament, psychotherapy