Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém materiálu
Studie přibližuje relativně nové možnosti výzkumu v pedagogické psychologii. Podrobněji se věnuje pěti výzkumným směrům, jež využívají obrazový materiál jako: 1. prostředku k analyzování kvality učebních materiálů, 2. podnětového materiálu pro studium reakcí pokusných osob, 3. prostředku k výpovědi zkoumané osoby o sobě samé, svém vidění světa, lidí a vztahů mezi nimi, 4. prostředku k výpovědi osob o prostředí a situacích, 5. kombinace předchozích přístupů. Studie ukazuje, která kritéria se dají použít při posuzování dětské kresby, kresleného vtipu, fotografie. Článek ilustruje nové možnosti, které do lidského poznávání, učení, do diagnostiky psychických kvalit osobnosti přinášejí počítače a počítačová grafika. Studie uvádí nová kritéria, která mohou pomoci při hodnocení kvality výzkumů, jež se opírají o obrazový materiál. Závěrem jsou shrnuty výhody a nevýhody výzkumu založeného na obrazovém materiálu.
Klíčová slova: pedagogická psychologie, kvalitativní výzkum, výzkum založený na obrazovém materiálu, vizuální výzkum, diagnostika
Mareš, Jiří (2002). Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém materiálu. Československá psychologie, 46(2), 120-137.

Abstract not available.
Keywords: educational psychology, qualitative research, image-based research, visual research, assessment