Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí
Štúdia prezentuje etapu intuície, teórie a výskumu v prevencii drogových závislostí. Uvádza prevenčné stratégie a mediačné premenné, ktoré plnia v prevencii drogových závislostí úlohu agentov zmeny rizikového správania sa. Stručná analýza existujúcich výskumných zistení prináša informácie o znakoch efektívnych stratégií a programov. Rovesnícke programy, programy využívajúce stratégiu rozvoja životných zručností patria v prevencii drogových závilostí k najefektívnejším.
Klíčová slova: prevence, drogové závislosti, efektivní strategie prevence, životní zručnosti
Orosová, Oåga (2002). Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46(2), 138-149.

Abstract not available.
Keywords: prevention, drug dependence, effective prevention strategies, life skills