Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické aspekty perfekcionismu v americkém pojetí
Autorka podává přehled o amerických empirických výzkumech, týkajících se perfekcionismu. Přehled literatury je orientován do následujících klíčových oblastí: vztah perfekcionismu k psychopatologii, psychodynamika normálního a neurotického perfekcionismu, behaviorální symptomy neurotické formy perfekcionismu a multidimenzionální podstata tohoto fenoménu.
Klíčová slova: perfekcionismus, výkonová orientace, motivace
Portešová, Šárka (2002). Psychologické aspekty perfekcionismu v americkém pojetí. Československá psychologie, 46(2), 150-157.

Abstract not available.
Keywords: perfectionism, achievement orientation, motivation