Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Ravenovy standardní progresivní matice - současné zkušenosti
Autoři kritizují současný stav používání norem pro interpretaci Standardních progresivních matic (SPM, Raven, 1938) a zdůrazňují stárnutí norem v průběhu posledních desítek let. Prezentují nálezy souboru populace (N = 1769) vyšetřené v pražské vojenské nemocnici v letech 1999-2001. Doporučují test pro intelektově průměrnou a podprůměrnou populaci, psychiatrické a neurologické pacienty.
Klíčová slova: standardní progresivní matice, normy
Preiss, Marek - Klose, Jiří (2002). Ravenovy standardní progresivní matice - současné zkušenosti. Československá psychologie, 46(2), 158-164.

Abstract not available.
Keywords: Standard Progressive Matrices, norms