Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Obranné tendence v atribuci
"Předkládaná práce je tematicky zaměřena na egodefensivní atribuční sklon, který bývá vymezen jako tendence k připisování si zásluh za úspěchy a odmítání osobní odpovědnosti za neúspěchy při hodnocení vlastního chování. Tento atribuční sklon je odůvodněn potřebou člověka ochránit (v případě internální atribuce) sebehodnocení. V úvodu práce si autoři detailněji všímají funkčního vztahu mezi těmito dvěma komplementárními komponentami egodefensivní atribuce. Předložena, ale vzápětí zpochybněna, je rovněž interpretace egodefensivní atribuce jako výsledku prostého zpracování informací, bez jakékoliv motivační angažovanosti jedince. Další dva oddíly jsou věnovány hledání a vymezení podmínek, při nichž dochází k aktivaci egodefensivní atribuce a nebo naopak, které zabraňují jejímu spuštění. V závěrečném odstavci autoři nabízejí přehled možných oso
Klíčová slova: obranné mechanismy osobnosti, atribuční teorie, egodefensivní atribuce
Šikl, Radovan - Kouřilová, Jana (1996). Obranné tendence v atribuci. Československá psychologie, 40(4), 315-320.

Abstract not available.
Keywords: defense mechanisms of personality, attribution theory, self-serving bias