Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů
Autoři se zabývají procesem posuzování suicidálních projevů dětí a adolescentů. Hodnocení suicidálního chování musí být komplexní a musí respektovat vývojová specifika. Je třeba vzít v úvahu faktory, které diagnostický proces výrazně ovlivňují. Jsou to zejména specifika kognitivního a emočního vývoje na straně dětí a potenciální zkreslení na straně rodičů a dalších osob, které o dítěti referují. Významným aspektem diagnostiky je posouzení suicidálního rizika.
Klíčová slova: suicidální chování u dětí a adolescentů, koncept smrti, komplexní diagnostika, znaky suicidálního rizika
Kocourková, Jana - Koutek, Jiří (2002). Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů. Československá psychologie, 46(2), 178-183.

Abstract not available.
Keywords: suicidal behaviour in children and adolescents, death concept, complex diagnostics, signs of suicidal risk