Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě
Relativně nedávný nástup masových médií přinesl do života společnosti i jedinců nové nároky, se kterými je třeba se vyrovnat. Televize, dá se říci, pozměnila podmínky vývoje těch dětí, které se narodily po jejím rozšíření. Proto se stala aktuální otázka možného vlivu sledování televize na dítě a jeho vývoj. Dětské publikum má své specifické charakteristiky, díky nimž je působením televize ohroženo mnohem víc než publikum dospělé. Sledování televize představuje u dětí jeden z nejčastějších způsobů trávení volného času, což se může projevit v mnoha oblastech. Zkoumá se například vliv na inteligenci, úspěch ve vzdělávání, na verbální schopnosti nebo na rozvoj tvořivosti.
Klíčová slova: pedagogická psychologie, kvalitativní výzkum, výzkum založený na obrazovém materiálu, vizuální výzkum, diagnostika
Rosenbaumová, Kristýna - Šulová, Lenka (2002). Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě. Československá psychologie, 46(3), 225-233.

Abstract not available.
Keywords: educational psychology, qualitative research, image-based research, visual research, assessment