Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod
Počítačová administrace nachází mnohá uplatnění v moderní psychodiagnostice. Jsou vyvíjeny komputerizované verze klasických psychodiagnostických metod, počítačová interview, počítačové adaptivní testy a v poslední době i online testování na internetu. Charakter počítačové administrace (kvalita zpracování designu testu) v mnoha případech ovlivňuje výkon osoby v testové situaci. Míra ovlivnění se mění dle typu testu. nejvíce jsou ovlivněny výkonové testy s rychlostní složkou a také testy s vizuálně komplikovanými stimuly, které jsou náročné na percepci. Méně jsou ovlivněny dotazníkové metody. Subjektivně působícím faktorem v situaci počítačové administrace je počítačová anxieta.
Klíčová slova: počítačem podporovaná diagnostika, ekvivalence, počítačová anxieta, adaptivní testování, internet
Květon, Petr - Klimusová, Helena (2002). Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie, 46(3), 251-264.

Abstract not available.
Keywords: computer-based assessment, equivalency, computer anxiety, adaptive testing, Internet