Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník osobní příčinné orientace I: Konstrukce, standardizace a psychometrická analýza
Dotazník osobní příčinné orientace - DOPO - byl vytvořen jako původní česká metoda k postižení obecného sklonu přisuzovat příčiny psychologicky závažných výsledků v lidském životě větší nebo menší měrou každé ze tří odlišných oblastí zdrojů vlivu: (1) vlastním rozhodnutím a činům; (2) rozhodnutím a činům činěným jinými lidmi; (3) příčinám mimo oblast lidského úmyslného počínání.
Dotazník je zde zveřejněn v úplnosti. Byly ověřeny psychometrické vlastnosti šesti dílčích a tří složených stupnic DOPO a shledány vyhovujícími pro techniku měření osobnostních sklonů. Jsou předkládány i orientační normy ve stenech, vytvořené na vzorku 204 českých universitních studentů ve věku 18 - 25 let.
Klíčová slova: příčinná orientace, příčinné přisuzování, místo řízení, ovládání, osobnostní dotazník
Balcar, Karel (1996). Dotazník osobní příčinné orientace I: Konstrukce, standardizace a psychometrická analýza. Československá psychologie, 40(1), 28-38.

Abstract not available.
Keywords: causality orientation, causality attribution, locus of control, personality questionnaire