Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Svědkové Jehovovi - psychologické aspekty členství a odchodu ze skupiny
Práce se zabývá problematikou postojů a prožívání bývalých příslušníků Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Zaměřuje se na okolnosti prvního kontaktu se skupinou, na období aktivního členství a psychické obtíže provázející odchod ze skupiny. Členové jsou důkladně indoktrinováni a obvykle se silně angažují ve prospěch své organizace, která od nich vyžaduje naprostou oddanost. Míra důvěry ve skupinu je vysoká a souvisí s úrovní dosaženého vzdělání. Počátek členství je většinou provázen pozitivním prožíváním a kladnými emocemi. V období konfliktů a odchodu ze skupiny dochází k výraznému nárůstu negativního prožívání a záporných emocí; tyto se zvýrazňují v koincidenci s délkou členství. Vyhodnocením Eysenckova osobnostního dotazníku bylo zjištěno, že téměř dvě třetiny respondentů inklinují k introverzi a třicet pět procent jich skórovalo jako emočně labilní. V prostředí svědků Jehovových se projevuje řada znaků charakteristických pro sektářské skupiny. Přítomny jsou rovněž složky psychické manipulace: řízené chování, řízené myšlení, řízené emoce a řízené informace.
Klíčová slova: svědkové Jehovovi, vštěpování ideologie, prožívání, emoce, psychická manipulace
Humpl, Lukáš (2002). Svědkové Jehovovi - psychologické aspekty členství a odchodu ze skupiny. Československá psychologie, 46(4), 323-339.

Abstract not available.
Keywords: Jehovah´s Witnesses, indoctrinate, experience, attitudes, mental manipulation