Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledová studie
Sociální opora v intervenčních programech
Řada výzkumů ukázala, že existuje pozitvní vztah mezi sociální oporou, psychickou pohodou a zdravím. To podnítilo zprvu tvořivost autorů při navrhování metod měření sociální opory. Poté přišla na řadu aplikace poznatků o sociální opoře. Těchto prací není zdaleka tolik jako prací týkajících se metod sociální opory. Jejich stručný přehled je podán v tomto článku. Jde o intervence v tzv. přirozených skupinách, v dyadických setkáních, ve skupinách vzájemné pomoci a ve svépomocných skupinách.
Klíčová slova: sociální opora, intervence typu sociální opory, dyadická sociální opora, skupiny vzájemné pomoci, svépomocné skupiny
Křivohlavý, Jaro (2002). Sociální opora v intervenčních programech. Československá psychologie, 46(4), 340-346.

Abstract not available.
Keywords: social support, social support intervention, dyadic social support interaction, self-help-groups, support groups