Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
K čemu psychologie náboženství
Stručně, ale systematicky jsou podány historie, současný stav a vyhlídky starého, zvlášním způsobem zaostávajícího oboru. Historie je načrtnuta od prvního rozkvětu oboru kolem roku 1900, přes živoření za éry barthiánství v teologii, k současnému pomalému zotavování od poloviny 20. století. Autor charakterizuje obor jeho umístěním na "interdisciplinární mapě" a naznačuje příčiny jeho nastávající konjunktury, kterou predikuje. Posléze v Jungově duchu spekuluje o příslovečné "bezbožné české kotlině" jako o historicky jedinečném místě, kde může nezničitelná antropologická konstanta - náboženství přinést zcela nové, nebývalé plody.
Klíčová slova: náboženskost, atheismus, implicitní náboženství, historie, budoucnost
Říčan, Pavel (2002). K čemu psychologie náboženství. Československá psychologie, 46(4), 348-368.

Abstract not available.
Keywords: religiousness, atheism, implicit religion, history, prospects