Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky
Štúdia sa venuje fenoménu psychologického zážitku komunity (psychological sense of community), špecifickejšie historickým východiskám záujmu, metodologickým prístupom a výskumným zisteniam týkajúcich sa tohoto foneménu. Autorka sa v práci venuje aj vymedzeniu pojmu zážitku komunity a jeho odlíšeniu od príbuzných sociálnopsychologických pojmov. V časti o metodologických prístupoch uvádza prehľad inštrumentov merajúcich zážitok komunity. Prezentovaný článok je prvou časťou práce o psychologickom zážitku komunity, ktorý spolu s druhou časťou práce venujúcej sa teoretickým prístupom k zážitku komunity tvorí prehľad doterajších teoretických, metodologických a výskumných zistení o tejto problematike.
Klíčová slova: psychologický zážitek komunity, komunita, skupina, měření, komunitní psychologie
Halamová, Júlia (2002). Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky. Československá psychologie, 46(5), 420-431.

Abstract not available.
Keywords: psychological sense of community, community, group, measurement, community psychology