Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Některé novější přístupy k použití Stroopova testu interference
Stroopův test interference byl do odborné praxe uveden již před téměř sedmdesáti lety. V úvodní části práce je podán přehled některých studií věnovaných výzkumu různých aspektů metody samotné, následovaný popisem sdělení využívajících Stroopův test interference při výzkumech psychofyziologické reaktivity člověka v podmínkách experimentálního stresu. Závěrečná část práce přináší informaci o pokračování našeho výzkumu, v němž bylo potvrzeno, že Stroopův test je významným experimentálním stresorem, při jehož administraci dochází u vyšetřovaných osob ke změnám v autonomní modulaci srdeční činnosti (ve smyslu převahy sympatické aktivity nad parasympatickou).
Klíčová slova: Stroopův test, stresor, autonomní nervový systém
Šiška, Emil - Opavský, Jaroslav (2002). Některé novější přístupy k použití Stroopova testu interference. Československá psychologie, 46(5), 440-449.

Abstract not available.
Keywords: Stroop test, stressor, autonomous nervous system